Documentació de lliure accés

En aquest apartat podreu consultar tota la documentació de lliure accés emesa per l’ACI:

– Articles tècnics elaborats per l’ACI o pels seus socis.

– Informes tècnics emesos per la Comissió Tècnica o pels Grups de Treball.

– Relació d’altra documentació emesa per l’ACI, amb accés restringit a socis.

PONÈNCIA AJ INGENIEROS- 16a JORNADA TÈCNICA

INFLUENCIA DEL CONTROL DE ILUMINACIÓN Y DE LA PROTECIÓN SOLAR EN EL CONSUMO ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO DE OFICINAS.

DOCUMENT EXCLUSIU PER A SOCIS – Per accedir a tot el document, feu-ho a través de l’INTRANET.

Document: Document (63.61 kb)

PONÈNCIA LUXMATE – 16ª JORNADA TÈCNICA

TENDENCIAS DE MERCADO EN SISTEMAS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN Y PERSIANAS, DEMANDAS EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN.

DOCUMENT EXCLUSIU PER A SOCIS – Per accedir a tot el document, feu-ho a través de l’INTRANET.

Document: Document (41.26 kb)

PONÈNCIA KSB ITUR – 8a JORNADA TÈCNICA

CRITERIS TÈCNICS PER A UNA CORRECTA SELECCIÓ HIDRÀULICA

DOCUMENT EXCLUSIU PER A SOCIS – Per accedir a tot el document, feu-ho a través de l’INTRANET.

Document: Document (100.23 kb)

PONÈNCIA HITACHI – 7a JORNADA TÈCNICA

CABAL VARIABLE DE REFRIGERANT versus SISTEMES D’AIGUA

DOCUMENT EXCLUSIU PER A SOCIS – Per accedir a tot el document, feu-ho a través de l’INTRANET.

Document: Document (100.21 kb)

PONÈNCIA CRISTINA CASTELLS (AEB) – 6è DINAR TÈCNIC

PLA D’AUTOSUFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE BARCELONA

DOCUMENT EXCLUSIU PER A SOCIS – Per accedir a tot el document, feu-ho a través de l’INTRANET.

Document: Document (232.53 kb)

PONÈNCIA WOLF -5a JORNADA TÈCNICA

RECUPERADORS DE CALOR. ÚS DE L’HUMETADOR. FREE-COOLING.

DOCUMENT EXCLUSIU PER A SOCIS – Per accedir a tot el document, feu-ho a través de l’INTRANET.

Document: Document (128.34 kb)

PONÈNCIA KSB ITUR – 4a JORNADA TÈCNICA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN BOMBES I SISTEMES DE BOMBEIG

DOCUMENT EXCLUSIU PER A SOCIS – Per accedir a tot el document, feu-ho a través de l’INTRANET.

Document: Document (40.33 kb)

PONÈNCIA LLUIS FERRERO – 1a JORNADA TÈCNICA

IL·LUMINACIÓ I SOSTENIBILITAT. LES NOVES TENDÈNCIES.

DOCUMENT EXCLUSIU PER A SOCIS – Per accedir a tot el document, feu-ho a través de l’INTRANET.

Document: Document (85.70 kb)

PONÈNCIA LLUÍS DUART – 1a JORNADA TÈCNICA

BREU REFLEXIÓ HISTÒRICA: ENLLUMENAT I CONTROL

DOCUMENT EXCLUSIU PER A SOCIS – Per accedir a tot el document, feu-ho a través de l’INTRANET.

Document: Document (127.89 kb)