Presentació ACI

QUI SOM?

Història de l'associació

L’Associació de Consultors d’Instal·lacions, ACI, neix de la voluntat d’un grup de Consultories catalanes de disposar d’una eina de representació conjunta per al col·lectiu de professionals de les instal·lacions davant dels diferents agents que intervenen en el procés de l’edificació.

Les primeres reunions de treball es remunten a mitjans de 2007 fins que s’assoleix un grau de compromís i de maduració de la idea prèvia que permet presentar el projecte a altres estaments a partit del primer trimestre de 2008.

El juliol de 2008 es signen els Estatuts, que són aprovats per la Generalitat el 17 de desembre del mateix any.

PRINCIPALS OBJECTIUS

Els objectius de partida de l’Associació de Consultors d’Instal·lacions són:

 • Prestigiar la professió, donant suport i promovent la imatge de les consultories d’Instal·lacions, destacant la importància de les instal·lacions en el món de l’edificació.

 • Expressar el punt de vista col·lectiu dels Consultors d’Enginyeria.

   

 • Vetllar per l’ètica i dignitat professional dels seus membres i treballar per fer-la extensiva a tota la comunitat professional.

 • Vetllar pel respecte als drets dels particulars, siguin professionals, clients i/o col·laboradors.

QUÈ VOLEM SER?

Treballem per esdevenir:

 • LLOC DE TROBADA PELS CONSULTORS D’INSTAL·LACIONS Reunions periòdiques de les comissions de treball (tècnica, relacions institucionals, executiva), organització de jornades i dinars tècnics, creant espais de debat on plantejar i resoldre problemàtiques comuns.

   

 • AGENT REPRESENTATIU DELS CONSULTORS D’INSTAL·LACIONS DAVANT ALTRES AGENTS DEL MÓN DE L’EDIFICACIÓ Interlocutor tecnològic amb altres institucions, com Col·legis Professionals, GISA, ICAEN, BIMSA, i altres associacions com l’Associació d’Enginyeries d’Instal·lacions a Madrid (AEDICI), TECNIBERIA, ASINCA i ASHRAE Espanya, ACE, ACTECIR,…

   

 • PLATAFORMA DE DEBAT TÈCNIC Participació al Clúster Energètic de Catalunya (ICAEN), als Grups d’Eficiència Energètica i Instal·lacions en Vivendes (CCOC), així com en la generació de normativa relacionada amb el nostre col·lectiu…

   

 •  L’ASSOCIACIÓ QUE VETLLI PELS NOSTRES INTERESSOS DE FUTUR Promoció de la internacionalització mitjançant una relació activa amb ACC1Ó (Centre d’Internacionalització Empresarial ACC1Ó)