Què us ofereix l'ACI

L’ACI, per tal d’assolir els objectius principals establerts als Estatuts, ofereix als seus associats els serveis que us especifiquem tot seguit:

DEFENSA DEL COL·LECTIU

L’ACI actua com a eina de representació davant organismes oficials i altres entitats que participen en el procés de l’edificació, vetllant pels interessos comuns i lluitant dia a dia per solucionar les problemàtiques que existeixen al sector.

FORMACIÓ I PLATAFORMA DE DEBAT

Des de l’ACI treballem conjuntament amb els Socis Protectors per proporcionar a les enginyeries una formació específica i tècnica, que els aporti valor afegit en la seva feina diària. També els posem en contacte amb entitats relacionades amb el sector per debatre problemàtiques actuals.

DOCUMENTACIÓ I NORMATIVA

En associar-vos rebreu un password que us permetrà tenir accés a la zona de socis del nostre web. En ella hi trobareu documentació i normatives relacionades amb el desenvolupament diari de la vostra feina.